Financieel Adviescentrum
Nederland
Voor alle generaties

Goed Idee Nabestaandenverzekering (orv)

goedidee

GoedIdee Nabestaandenverzekering: unieke premiedaling gedurende de looptijd

Afgelopen jaren hebben veel consumenten met een overlijdensrisicoverzekering zich de vraag gesteld of zij wel de beste keuze hebben gemaakt. Krantenberichten spraken over een prijzenslag bij overlijdensrisicoverzekeringen, terwijl de kosten voor hun verzekering onveranderd hoog zijn gebleven. Bovendien zit er in een overlijdensrisicoverzekering technisch gezien waardeopbouw die nooit ten goede komt aan de consument.

Bereken premie GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering online

Wilt u een offerte ontvangen? Bel ons op 0577 - 408 000 als u de verzekering wilt afsluiten.

Introductie GoedIdee Nabestaandenverzekering

De verzekerde profiteert tijdens de looptijd van een dalende prijs (o.m. door een dalende sterftekans). Dit voordeel wordt beheerd in een rentedragend premiedepot dat eigendom is van de verzekerde. Bij tussentijdse beëindiging, einde looptijd of bij overlijden, wordt een eventueel tegoed in het premiedepot overgemaakt naar de verzekerde of nabestaande. Eens in de vijf jaar wordt de inleg van de klant herberekend en kan een eventuele premieverlaging worden doorgevoerd.

Kenmerken GoedIdee Nabestaandenverzekering

* gehele aanvraagtraject verloopt digitaal waardoor de kosten worden geminimaliseerd
* de unieke positieve en-blocclausule die waarborgt dat de premie alleen omlaag kan
* een eventuele overstap naar een nieuwe verzekeraar gebeurt op non-select basis
* dus onder hetzelfde contract en zonder nieuwe medische waarborgen
* volledige transparantie over kosteninhoudingen en benodigde risicopremies
* extra informatie over Dazure en de GoedIdee Nabestaandenverzekering is te vinden op www.dazure.nl en www.goedidee.nl.

Of vraag een gratis premievergelijk overlijdensrisicoverzekeringen