Financieel Adviescentrum
Nederland
Voor alle generaties

Klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Bent u toch niet helemaal tevreden en wilt u een klacht over onze producten of diensten indienen? Dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Stappenschema klachtenprocedure FACN:


1. Uw klacht indienen

U kunt uw uiting van ontevredenheid mondeling, per mail of schriftelijk bij één van onze medewerkers indienen.

Telefonisch

Bel ons algemene nummer: (0577) 408 000

Per post

Stuur een brief aan:
FACN
T.a.v. de directie
Postbus 10363
7301 GJ Apeldoorn

Vermeld in de brief a.u.b. altijd uw naam, adres, postcode en plaats.

Per e-mail

Ga naar het contactformulier

Of maakt u een afspraak op ons kantoor. Wij nemen graag de tijd voor u.

2. Uw klacht in behandeling

Nadat u uw klacht bij ons heeft ingediend, zullen wij altijd een gesprek met u aangaan waarin u uw klacht verder kunt toelichten. Indien mogelijk proberen we in dat gesprek tot een oplossing te komen. Resulteert het gesprek niet in een afwikkeling naar tevredenheid dan zal uw klacht verder in behandeling worden genomen. U wordt schriftelijk geïnformeerd over het feit dat uw klacht wordt onderzocht en dat u zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie van ons ontvangt. Van uw klacht wordt een dossier aangemaakt. Indien u dit wenst heeft u toegang tot dit dossier.

3. Erkend klachteninstituut

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij de volgende instantie terecht:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD): onder nummer 300.010764

Postbus 93.257, 2509 AG DEN HAAG, Tel (0900) 355 22 48, www.kifid.nl