Financieel Adviescentrum
Nederland
Voor alle generaties

Kennistoets bij zelf afsluiten hypotheek

De wetgever stelt het inwinnen van advies niet verplicht, ook niet bij impactvolle producten zoals bijvoorbeeld hypotheken. Wel wil de wetgever u als consument in bescherming nemen. Ook wij willen dat.

Daarom moeten klanten die afzien van advies en zelf wel een impactvol product willen afsluiten (execution only), een kennis- en ervaringstoets afleggen (met uitzondering van overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering). Dit is een wettelijke plicht.

De kennis- en ervaringstoets moet worden afgenomen met ingang van de inwerkingtreding van Bgfo3 per januari 2013. Er is geen sprake van uitstel van het onderdeel kennis- en ervaringstoets bij bemiddeling van specifieke producten op basis van execution only.

Dat betekent dat de bemiddelaar nu de toets moet afnemen op het moment dat de klant een betalingsbeschermer, een complex product, een hypothecair krediet of een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering op basis van execution only via uw bemiddeling wil afsluiten.

Wat houdt de kennis- en ervaringstoets in?

Het staat ons volgens de wet vrij zelf te bepalen op welke wijze wij informatie bij u inwinnen. Wel is de inhoud van de informatie die minimaal boven tafel moet komen minimaal vastgesteld:
• financiële producten waarmee u bekend bent;
• uw inzicht in de eigenschappen en risico’s van het financiële product of dienst;
• de mate waarin u inzicht heeft in uw eigen financiële situatie;
• de mate waarin u behoefte hebt aan advies over het betreffende financiële product.

Voor het aangaan van de overeenkomst of aannemen van een bemiddelingsopdracht, ontvangt u van ons de kennis- en ervaringstoets.

Wellicht dat de AFM in de toekomst nadere regels gaat stellen aan de kennis- en ervaringstoets. Op dit moment is dat nog niet bekend.

Als uit de informatie blijkt dat u onvoldoende inzicht heeft, moeten wij als financieel dienstverlener u erop wijzen dat het inwinnen van advies raadzaam is. De uitkomst van de toets is niet bindend.

Maar dat betekent niet dat wij de uitkomst van de toets niet serieus nemen.

Als blijkt dat u niet in staat bent een hypotheek voor uzelf uit te zoeken of wij menen dat uw kennis en ervaring onvoldoende is, dan nemen wij uw opdracht voor ‘execution only’ niet in behandeling.

Wij kunnen u dan uiteraard alsnog voorzien van advies door een NVHP Erkend Hypothecair Planner, de hoogste opleiding voor hypothecair advies.

En natuurlijk doet ook ú er verstandig aan de uitslag van de test serieus te nemen.

Als u de vragen niet volledig invult of het formulier niet retourneert kunnen wij niet beoordelen of u voldoende kennis en ervaring heeft om zelf een hypotheek af te sluiten.

TIP:
AFM brochure hypotheekrisico's
AFM brochure renterisico's
www.kenjehypotheek.nl (informatie zonder leadgeneratie)
financiële routeplanner hypotheken
Wettelijke kennistoetsing

Let op:
Ook de AFM heeft een kennistest via www.weetwatjeweet.nl. Dit is een andere test dan de wettelijke kennis- en ervaringstoets. Wij attenderen u op het feit dat deze kennistest van de AFM niet kan worden beschouwd als een wettelijke kennis- en ervaringstoetsing die toereikend is voor het toetsen van kennis bij het execution-only afsluiten van hypotheken.

Kunt u ons een volledig adviesrapport overhandigen waaruit de gevraagde bemiddeling is te herleiden? Dan vernemen wij dat ook graag.

Heeft u informatie ingewonnen over de verschillende hypotheekvormen?
Lees de informatie aandachtig door voordat u een keus maakt.

Bent u op de hoogte van de gevolgen van het afsluiten van een hypotheek voor uw financiële situatie?
Om te beoordelen of u de lasten van uw hypotheek wel kunt dragen is het belangrijk om uw financiële situatie te kennen. Via de financiële routeplanner hypotheken kunt u zich informeren over de financiële gevolgen van het kopen van een huis.

Kent u de gevolgen voor uw inkomen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en verbreken van uw relatie?
Het is niet alleen belangrijk om de lasten van uw hypotheek nu te kunnen dragen, maar ook als uw (gezins)situatie veranderd moet de hypotheek passend zijn. NIBUD heeft een uitgebreid boek gemaakt over een betaalbare hypotheek. Het NIBUD werkboek is gratis te downloaden.

Weet u voldoende van hypotheken en uw financiële situatie om zelf uw hypotheek af te sluiten?
Als u twijfelt of uw kennis en ervaring onvoldoende is om zelf uw hypotheek af te sluiten is het beter om u te laten adviseren. Een erkend hypotheekadviseur of hypothecair planner helpt u met het in kaart brengen van uw financiële situatie (nu en straks) en helpt u bij het kiezen van de juiste hypotheekvorm en voorwaarden. Klik Adviesgesprek aanvragen om een adviseur in te schakelen.